Budżety sześciu państw mogą burzyć wymogi Unii Europejskiej

Dług Włoch pobudza strach Komisji Europejskiej. Pod lupą są też budżety 5 innych państw

Budżety Austrii, Francji, Włoch, Belgii, Portugalii i Słowenii odebrały się pod lupą Komisji Europejskiej. Według KE, potrafią one "złamać unijnego zasady z paktu stabilności i wzrostu" - poinformowała po środę KE. Szczególnie niepokoi Komisję wysoki poziom długu publicznego Włoch.

Analiza, jaką przeprowadziła Komisja Europejska, wskazuje, że realizacja projektów planów budżetowych tych królestw może doprowadzić do widocznego odejścia od wyznaczonej ścieżki polityki budżetowej. Naruszenie może wynieść ponad 0, 5 proc. PKB po ciągu roku lub więcej niż 0, 25 proc. PKB w ciągu dwóch czasów.

Budżety państw pod lupą KE

KE przewiduje, że w przypadku Belgii i Włoch wystąpią niezgodności odnoszące się do planowanej redukcji długu. Po środę komisarz do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici i wiceszef KE Valdis Dombrovskis wysłali pismo do ministra finansów Włoch Piera Carlo Padoana, gdzie poinformowali, że wiosną KE przeprowadzi jeszcze raz weryfikację "zgodności Włoch z przewagą odniesienia dotyczącą redukcji długu". Włochy mają drugi przy UE, po Grecji, dług zależnie do PKB a mianowicie przekracza on 130 proc. Jak podkreślał Moskovici:

Równowaga strukturalna we Włoszech ma się (według planów Rzymu - PAP) poprawić o 0, 1 proc. PKB w 2018 r., a powinna się poprawić o 0, 3 proc. PKB. Dotrzymanie tego zobowiązania jest konieczne; dług Włoch nieco spadnie - w 2018 r. wyniesie 130, 8 proc. PKB., ale to nadal jest dla osób źródło zmartwień.

Zobacz też: MFW: "Włochy mają za sobą dwie stracone dekady"

KE wypowiedziała się też w sprawie dwóch krajów eurolandu, które są objęte procedurą nadmiernego deficytu. Chodzi na temat Hiszpanię i Francję. Na temat ile w przypadku Portugalii wszystko jest na dobrej drodze, by w przyszłym roku deficyt spadł powyżej unijnego progu 3 proc. PKB, to w przypadku Francji projekt budżetu wydaje się obarczony ryzykiem niezgodności spośród wymogami paktu stabilności jak i również wzrostu na 2018 r.

W prognozie gospodarczej Komisji z jesieni 2017 r. przewiduje się poważne odchylenie od wymaganej ścieżki dostosowania prowadzącej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego a także niezgodność z wartością odniesienia dotyczącą redukcji długu przy 2018 r.

Bruksela ma nadzieję, że Paryż podejmie wysiłki strukturalne, innymi słowy poprawi swoją sytuację budżetową tak, aby wydatki były bliższe wpływom (wyłączając obok tym z obliczeń składniki związane z wahnięciami koniunkturalnymi).

Jedynie sześć krajów strefy euro przedstawiło koncepty budżetu, które KE uznała za zgodne z postulatami paktu stabilności i wzrostu. Chodzi o Niemcy, Litwę, Łotwę, Luksemburg, Finlandię i Holandię.

Pięć krajów - Estonia, Irlandia, Malta, Cypr i Słowacja - przedstawiło projekty, które zostały uznane "za zasadniczo zgodne" z wymogami paktu. Znaczy to, że te projekty finansowe mogłyby doprowadzić do odwiedzenia odchylenia od celu średniookresowego nieprzekraczającego 0, 5 proc. PKB w skali roku kalendarzowego, czy 0, 25 proc. w skali dwóch.

Komisja zaleciła w środę zamknięcie procedury nadmiernego deficytu w przypadku Wielkiej Brytanii. "Prognoza Komisji potwierdza terminowy i trwały charakter korekty nadmiernego deficytu, jaką Wielka Brytania przeprowadziła przy roku budżetowym 2016–2017" a mianowicie podkreśliła KE.

Urzędnicy w Brukseli mają rzetelne zastrzeżenia do Rumunii. Podług nich kraj ten nie podjął skutecznych działań po odpowiedzi na dotychczasowe rekomendacje. KE wystosowała jeszcze przy maju ostrzeżenie do Bukaresztu. W czerwcu państwa członkowskie przyjęły zalecenie ws. najlepszych działań w tym r.. O ile przed wakacjami zalecenie dotyczące korekty strukturalnej wynosiło 0, 5 proc., to teraz Bukareszt ma zredukować deficyt strukturalny o jak najmniej 0, 8 proc. PKB w przyszłym roku kalendarzowego.

W swojej rocznej analizie wzrostu gospodarczego Komitet wezwała państwa UE do odwiedzenia pobudzania inwestycji, by dopomagać szybszy wzrost PKB, a także do zwiększenia wydajności jak i również długoterminowego wzrostu gospodarczego. Po dalszym ciągu priorytetem ma być ograniczenie wysokich rządów zadłużenia i przywrócenie buforów fiskalnych na wypadek krachu. Do tego celu a mianowicie zdaniem KE - potrafią się przyczynić m. in. usunięcie luk w prawie podatkowym, poprawa jakości konstrukcje finansów publicznych i dobrze ukierunkowane wydatki publiczne.

Jeśli chodzi o strefę euro, to Komisja zaleciła neutralny kurs polityki budżetowej oraz zrównoważoną kombinację strategii budżetowej i monetarnej.

Dług państwowy to już 880, 2 mld zł. Największa liczba ludzi pożyczał rząd Informacje