Dług państwowy to już 880, 2 mld zł. Największa liczba ludzi pożyczał rząd  Informacje

Temat: Ministerstwo Finansów

  • Nowa Ordynacja podatkowa do konsultacji
  • Konstytucyjne wątpliwości co do zmian w emeryturach. Wydaje się odpowiedź resortu finansów
  • Premier obiecał mniejszą liczbę wiceministrów. Właśnie powołano nowego
  • Nadwyżka w budżecie. Między pozostałymi dzięki sytuacji na rynku pracy
  • Uszczelnienie VAT. Resort finansów ma nowe pomysły

Państwowy dług społeczny na koniec IV kwartału 2013 r. wyniósł 880, 2 mld zł. Przy IV kw. 2013 r. spadł on o 10, 3 mld zł, tj. o 1, 2 proc., an od końca 2012 r. zwiększył się na temat 39, 7 mld złotych, tj. o 4, 7 proc. - podał resort finansów.

Minister finansów: Rynek pożyczek nie będzie lepszy niż w 2013 roku

Ministerstwo Zasobów poinformował, że dług w koniec 2013 r. wyniósł 53, 9 proc. PKB wobec 52, 7 proc. PKB rok wcześniej. "Największy wpływ na zmianę przy 2013 r. miało opłacanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (które w 2013 r. wyniosły 57, 4 mld zł)" - napisano w komunikacie.

Z komunikatu wynika, że dług sektora instytucji rządowych jak i również samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 932. 509, 3 mln złotych. "W IV kwartale 2013 r. spadł on na temat 7. 671, 8 mln zł, tj. o 0, 8 proc. Natomiast od momentu końca 2012 roku zwiększył się o 45. 636, 7 mln zł, tj. o 5, 1 proc. " - napisano. Spośród komunikatu wynika, że dług EDP na koniec 2013 r. wyniósł 57, 1-wszą proc. PKB wobec 55, 6 proc. PKB na koniec 2012 r.

Rząd zadłużony na potęgę

Licznik długu wrócił na billboardy

92, 4 proc. urzędowego długu publicznego przypada w podsektor rządowy, z tegoż na Skarb Państwa przypada 92, 2 proc. Wraz z 7, 5 proc. przypadających na podsektor samorządowy, szóstej, 2 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jak i również ich związków.

Resort podał, że stan państwowego długu publicznego w 2013 r. był wynikiem: wzrostu długu podsektora rządowego o 42, 7 mld zł, tj. o 5, 5 proc.; - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1, 1-wszą mld zł, tj. na temat 1, 6 proc.; spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1, 9 mld zł, tj. o 83, 2 proc.

Ceny cukru są niskie. Procesem jest wzrost zapasów