Firmy unikają płacenia podatków. Resort finansów wprowadza specjalną klauzulę  Informacje

Temat: Ministerstwo Finansów

  • Nowa Ordynacja podatkowa do konsultacji
  • Konstytucyjne wątpliwości w sytuacji zmian w emeryturach. Jest odpowiedź resortu finansów
  • Premier obiecał mniejszą liczbę wiceministrów. Właśnie powołano nowego
  • Nadwyżka w budżecie. Między pozostałymi dzięki sytuacji na rynku pracy
  • Uszczelnienie VAT. Resort finansów ma nowe pomysły

W prawie pojawi się zapowiadana przez Ministerstwo Finansów klauzula pozwalająca fiskusowi ścigać firmy, które u dołu pozorem optymalizacji podatkowej unikają płacenia podatków. Zmiany prognozuje opublikowany w czwartek plan.

Chodzi o plan nowelizacji Ordynacji podatkowej i innych ustaw zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Środek Legislacji. W liczącym więcej niż sto stron uzasadnieniu do projektu napisano, że obiektem zmian jest stworzenie ram prawych, które zracjonalizują jak i również uproszczą procedury podatkowe. Wedle MF projekt pozwoli uprościć kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewni efektywniejszy pobór podatków.

Hollande obiecuje Francuzom obniżki datków

Jakie zmiany?

Resort finansów zaproponował przedłożenie do przepisów klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Jej stosowanie ma zapobiegać działaniom, jakich jedynym celem jest unikanie lub istotne zmniejszenie datku. W toku postępowania podatkowego dotyczącego możliwości stosowania klauzuli, podatnik będzie uprawniony w celu korekty deklaracji podatkowych.

Jak zapewniał kilka miesięcy temu wiceminister finansów Janusz Cichoń, klauzula nie stanie się służyć ściganiu zwykłych podatników ani walce z optymalizacją opodatkowania czy wykorzystywaniem zniżek i zwolnień podatkowych. Posiada pomóc ścigać duże przedsiębiorstwa przygotowujące sztuczne konstrukcje przystosowane jedynie obniżeniu opodatkowania, które nie mają nic wspólnego z realnym biznesem.

Szczurek: przed nami przewlekła droga, aby Polacy pragnęli płacić podatki

Firmy będą mogły skorzystać spośród tzw. opinii zabezpieczającej. Po opiniach tych MF posiada wyjaśniać, jakie działanie podatnika będzie uznane za akceptowalną optymalizację podatkową, a które - za unikanie opodatkowania. Na straży obiektywnego postępowania w takich sprawach ma stać Rada ds. Unikania Opodatkowania, którą będzie obowiązywać tajemnica skarbowa. Ma kobieta opiniować sporne sprawy.

Co jeszcze?

Projekt zakłada włączenie interpretacji publicznych w system interpretacji podatkowych, poprzez potwierdzanie stosowania interpretacji ogólnej do zdarzenia przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Usuwanie spośród obrotu prawnego będą interpretacje indywidualne sprzeczne z interpretacją ogólną. Zastosowania klauzuli na temat unikaniu opodatkowania wyłączy ochronę interpretacji indywidualnej.

Wprowadzona ma być możliwość wystąpienia ze wspólnym wnioskiem na temat wydanie interpretacji indywidualnej przez grupę podmiotów. Chodzi na temat sytuacje, gdy w naszym samym zdarzeniu zaangażowany wydaje się być więcej niż jeden podmiot, a skutki podatkowe z tego zdarzenia powstają gwoli wszystkich zainteresowanych.

Nowe przepisy mają promować samodzielne korygowanie błędów w deklaracjach w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego. W takim sytuacji stawka odsetek za zwłokę zostanie obniżona do 60 proc. stawki podstawowej. Przy przypadku poważnych błędów ujawnionych przez fiskusa będzie pani podwojona.

Ministerstwo Finansów

Większy dostęp

W projekcie zaproponowano rozwiązania umożliwiające przejęcie postępowania przez organy kontroli skarbowej, które mają szerszy dostęp do danych bankowych. Możliwa będzie też zapłata podatku za pomocą karty płatniczej, ujednolicona ma stanowić forma elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Zaplanowano też trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne (przewidują możliwość reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych), szczególne (składane w celu akt konkretnej sprawy) a także do doręczeń.

Miał miliardy, był właścicielem wioski olimpijskiej, spotykał się spośród ministrami... Teraz został bezdomnym

Większość zmian ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Modyfikacje dotyczące wydawania interpretacji mogą mieć obowiązywać od 1 czerwca 2015 r., a prawo o klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania zaczną obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Są obawy

Menadżer wraz ze spółki doradczej Crido Taxand Patrycja Kowalczyk uważa, iż niektóre z propozycji MF zasługują na poparcie, ale np. wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania budzi obawy. Wątpliwości dotyczą możliwości możliwego ustalenia kryteriów pozwalających dzięki rozróżnienie dozwolonej optymalizacji podatkowej od obejścia prawa podatkowego.

Kowalczyk pozytywnie oceniła m. in. wprowadzenie możności składania wspólnych wniosków na temat interpretację przez kilka podmiotów uczestniczących w tym samym zdarzeniu. Jej zdaniem zmiana ma możliwość przyczynić się do zredukowania liczby wniosków o interpretacje indywidualne dotyczących tego danego zagadnienia i usprawnić upublicznianie interpretacji.

Deflacja namiesza w założeniach do budżetu na 2015? Wiceminister: Wykonalna korekta

Zmiana na plus

- Podobnie korzystnie należy ocenić wprowadzenie tzw. pełnomocnictw ogólnych, co musi rozwiązać problem konieczności tworzenia odrębnego pełnomocnictwa - jak i również uiszczania opłaty skarbowej a mianowicie do akt każdej kwestie, w przypadku gdy podatnik we wszystkich tych sytuacjach reprezentowany jest przez tegoż samego pełnomocnika - dodała.

Zaznaczyła jednak, hdy nie wiadomo jak będzie po praktyce wyglądać zastosowanie wybranych proponowanych regulacji. - Na przykład, projekt nie formułuje warunków, na podstawie których organy będą rozstrzygać o zbieżności obiektu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z obowiązującą interpretacją ogólną. Brak precyzyjnych kontroli w tej dziedzinie może powodować bariery z zastosowaniem przepisów, a w następstwie prowadzić do sporów z podatnikami - zaznaczyła.

Będzie rozbudowa terminala LNG. Jest porozumienie Informacje