Autostrada A2 - rusza konstrukcja na wschód od Warszawy

Rusza budowa autostrady A2 na wschód od Warszawy

Autostrada A2 połączyć ma zachodnią i wschodnią granicę Lokalny. 5 września 2018 roku zainaugurowano budowę trasy w wschód od Warszawy. – Za 2 lata pojedziemy ekspresową Południową Obwodnicą Stolicy polski i dalej autostradą w kierunku Mińska Mazowieckiego – rzekł wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Rozpoczęto tym samym budowę 15-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Warszawy (węzeł Lubelska) do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Realizacja A2 podzielona została tu na dwa zadania:

  • od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości pięć, 6 km,
  • od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości dziewięć km.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że umowy w "realizację obu zadań przy systemie > > projektuj i buduj < < zostały zawarte w lipcu 2017 r. Wykonawca, spółka POLAQUA, zrealizuje kontrakty do czerwca 2020 r. za łączną kwotę 502, 5 mln zł. "

Wybudowana zostanie w ten środek dwujezdniowa trasa – po dwa pasy ruchu (i z rezerwą pod trzecia część pas). – Ponadto powstaną drogi obsługujące ruch miejscowy, wybudowane zostaną: Miejsce Obsługiwania Podróżnych (MOP) oraz Sieć Utrzymania Autostrady (OUA). Highway wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska, tego rodzaju jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne – zaznacza ministerstwo.

Nadzór inwestorski prowadzi konsorcjum przedsiębiorstw: Drogowa Trasa Średnicowa spośród Katowic oraz MP Mosty z Krakowa.

Autostrada A2 do granicy wschodniej

Trwają już przygotowania do budowy A2 na odcinku od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do odwiedzenia granicy z Białorusią. Jego łączna długość wynieść dzierży ok. 133 km.

– Zakończenie prac ponad koncepcją programową dla A2 obwodnicy Mińsk Mazowiecki a mianowicie Siedlce (37, 5 km) jest planowane w lutym 2019 r. – odczytujemy w komunikacie resortu infrastruktury. – Realizacja autostrady w systemie "projektuj i buduj" jest przewidziana na czasy 2020-2023, łączny koszt zadań to ok. 1, szóstej mld zł – daje resort.

Ministerstwo zaznacza, że umowa na koncepcję programową została już podpisana również dla odcinka Siedlce-Biała Podlaska o długości 63, 5 kilometra. Koncepcję zapoznać mamy we wrześniu 2019 roku. Projektowanie i budowa tego odcinka odbyć ma się w latach 2021-2024. Koszt tego odcinka przewidzialny jest na około trzy mld złotych.

GDDKiA ogłosiła 30 sierpnia 2018 r. przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla ostatniego brakującego odcinka A2 od Białej Podlaskiej do granicy państwa (32 km). Skojarzony koszt realizacji tego zadania to ok. 1, pięć mld zł.

651 kilometrów – tyle docelowo wyniesie długość autostrady A2. Trasa połączy zachodnią jak i również wschodnią granicę kraju, przebiegając przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską.