CBOS: małżeństwa coraz późniejsze i coraz rzadsze

Coraz później przed ołtarz. Sprawdź, kim jest przeciętny polski singiel

Młodzi ludzie zawierają małżeństwa coraz później i coraz w niewielu sytuacjach. Zamiast tego wybierają dla przykładu konkubinat, życie w samotności lub komunie - powstaje z raportu Centrum Doświadczenia Opinii Społecznej. Średnia stuleciu osoby pełnoletniej stanu wolnego wynosi 29 lat - o dwa lata większą ilość niż w poprzednim badaniu z 2005 roku.

Jak podają autorzy opracowania, ponad połowa respondentów (57 proc. ) deklaruje, że w ich najbliższej bliskim (rodzice, rodzeństwo, dzieci bądź oni sami) są ludzie pełnoletnie, które nie wstąpiły w związek małżeński. Wówczas wzrost odsetka takich deklaracji o 2 pkt. w zależności od z rokiem 2005.

Młodym się nie śpieszy

Prawie 1400 złotych za małżeństwo. Sprawdź, jakie są warunki

Podobnie jak dwanaście lat temu, przeważają rodziny, w których wydaje się być jedna taka osoba (52 proc. ).

"W jak trzeciej rodzinie (32 proc. ) są dwie pełnoletnie osoby stanu wolnego, natomiast w co dziesiątej (10 proc. ) – 3. W sześciu rodzinach w sto są co w żadnym wypadku cztery osoby mające ukończone osiemnaście lat, które nie zawarły związku małżeńskiego. Na każdą polską rodzinę przypada średnio jedna taka osoba" - informują autorzy badania.

Według CBOS, najwięcej ludzi pełnoletnich stanu wolnego nie przekroczyło 24 roku życia (41 proc. ), porównywalną liczebnie grupę stanowią jednostki mające od 25 do odwiedzenia 34 lat, zas ludzie w wieku 35-44 stanowiły 13 proc. W porównaniu z poprzednim badaniem z chwili dwunastu lat, nastąpił spadek odsetka osób stanu niezaplanowanego w wieku 18–24, ale wzrost wśród osób w wieku 25-44.

"Średnia wieku osoby pełnoletniej formy wolnego w polskiej rodzinie wynosi 29 lat. Po pomiarze z 2005 roku taka osoba była na temat dwa lata młodsza – miała średnio 27 lat" - informują autorzy badania.

Większość (56 proc. ) osób stanu nieograniczonego nie ma partnera lub kochanki; co czwarta osoba wraz z tej grupy żyje po konkubinacie (24 proc. ), a prawie co piąta (17 proc. ), choć pozostaje w związku nieformalnym, nie mieszka ze swoim partnerem lub partnerką.

Gdzie mieszkają single?

Przepis na szczęśliwe małżeństwo. Oto rada gwoli pragnących takiego związku

Według autorów badania, "większość jednostek pełnoletnich stanu wolnego przebywa ze swoimi rodzicami (58 proc. ), pozostali pozostają oddzielnie, przy czym 23 proc. to typowi single, jakkolwiek nieznacznie mniejszą liczebnie grupę (19 proc. ) egzystują mieszkający bez rodziców, lecz w towarzystwie sublokatorów lub innych osób". Odsetek dojrzałych nieżonatych i niezamężnych zamieszkujących z rodzicami zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2005, natomiast podwoił się odsetek żyjących w samotnego oraz mieszkających z osobami innymi niż rodzice.

Większość osób stanu wolnego wydaje się całkowicie niezależna finansowo od swoich rodziców (59 proc. ). Według CBOS, "pełna niezależność finansowa od rodziny w przypadku osób pełnoletnich stanu wolnego jest naszym częstsza, im bardziej wprawny wiek tych osób – dotyczy niespełna połowy jednostek mających od 18 do odwiedzenia 24 lat, a pośród mających 45 lat jak i również więcej jest niemal powszechna".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono procedurą wywiadów bezpośrednich między 1 a 8 czerwca 2017 r. na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Bezpieczeństwo danych firmowych? Jesteśmy znawcami, ale nie dbamy o nie