Temat: Gospodarka

  • Projekt budżetu na 2019 dwanaście miesięcy do komisji sejmowych
  • Koniec ze zmianą czasu? Komitet Europejska przedstawi propozycję
  • W tę niedzielę zrobisz oferty. Potem długa przerwa
  • Gospodarka rośnie, ale inwestycje rozczarowały
  • Coca-Cola kupuje znaną internet kawiarni

Przedsiębiorcy zajmujący się finansami i dochodzeniem odszkodowań w szczecinie oceniają koniunkturę najlepiej, jednak generalnie w większości badanych grup oceny koniunktury się poprawiły - wynika spośród badania GUS dot. ocen koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach po styczniu 2016 r.

GUS poinformował w piątek, że w styczniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne marki koniunktury.

USA wyciągają rękę do Rosji. "Zniesienie sankcji to kwestia miesięcy"

Jest lepiej

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe - zaznacza GUS - od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia ubiegłego roku) sprawdzają koniunkturę optymistycznie.

"W styczniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym formuje się na poziomie dodatkowo 0, 8 (minus 1-wszą, 1 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13, dwóch proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12, 4 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12, 5 proc. i 13, 6 proc)" - czytamy w danych urzędu.

Z kolei podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września do grudnia 2015 r. formułowały coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury - stwierdza GUS. Oceny ze stycznia br. są nieco mniej negatywne od momentu zgłaszanych przed miesiącem - dodaje.

Pół miliona złotych wystarczy. Sprawdź, na temat czym marzą Polacy

Poprawa w budownictwie

W tej dziedzinie "w kwietniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 12, 7 (przed miesiącem minus 16, 1)". "Poprawę koniunktury sygnalizuje 10, 3 proc. firm, a jej pogorszenie – 23, 1 proc. (przed miesiącem odpowiednio 8, 9 proc. i 25, 0 proc. )" - głosi komunikat.

W wypadku handlu hurtowego od zaczątku 2014 roku opinie odnoszące się do koniunktury są pozytywne, przy styczniu 2016 r. odrobinę bardziej korzystne niż przy grudniu ubiegłego roku jak i również zbliżone do zgłaszanych w analogicznym miesiącu przed rokiem - informuje GUS.

"Ogólny klimat koniunktury po handlu hurtowym kształtuje się w styczniu na poziomie oraz 4, 9 (plus 2, 7 w grudniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16, szóstej proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11, 9 proc. (przed miesiącem odpowiednio kolejny, 4 proc. i 12, 7 proc. )" - czytamy w komunikacie.

Także oceny w zakresie handlu detalicznego w styczniu będą nieznacznie lepsze niż poprzednio miesiącem oraz od zgłaszanych w styczniu ostatnich siedmiu lat - dodaje urząd.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym formuje się w styczniu na poziomie minus 0, cztery (minus 0, 8 przy grudniu). Poprawę koniunktury zaznacza 14, 9 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – kolejny, 2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14, 3 proc. i 15, 1 proc. )" - głosi przekaz.

Pozytywna ocena

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa, podług GUS, od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w styczniu br. – nieco gorzej niż w grudniu ub. r., choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

"W kwietnio wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport jak i również gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 0, 4 (przed miesiącem oraz 1, 2). Poprawę koniunktury odnotowuje 14, 7 proc. badanych firm, a do niej pogorszenie 14, 3 proc. (w grudniu odpowiednio 13, 4 proc. i dwunastu, 2 proc)" - stwierdza komunikat.

Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są natomiast mniej niekorzystne niż przed miesiącem i po styczniu ostatnich siedmiu czasów.

"W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na pułapie minus 1, 6 (przed miesiącem minus 3, 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14, 3 proc. badanych spółek, a jej pogorszenie kolejny, 9 proc. (w grudniu odpowiednio 12, 4 proc. i 16, 1 proc. )" - czytamy.

Optymistyczne opinie

Od początku 2012 roku nieznacznie poprawiają się pozytywne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek z sekcji informacja jak i również komunikacja - dodaje GUS.

"W styczniu współczynnik ogólnego klimatu koniunktury po sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na szczeblu plus 17, 6 (przed miesiącem plus 15, 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 23, 2 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5, 7 proc. (w grudniu odpowiednio 21, 3 proc. i 5, 5 proc. )" - głosi przekaz.

Rubel ostro w dół. Pogrąży rosyjską gospodarkę?

Najbardziej optymistyczne recenzje spośród badanych rodzajów funkcjonowania, lepsze niż w grudniu i zbliżone do sygnalizowanych w listopadzie 2015 r., podkreśla GUS, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

"W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa formuje się na poziomie dodatkowo 23, 5 (przed miesiącem plus 17, 3). Udoskonalenie koniunktury odnotowuje 28, 7 proc. badanych firm, natomiast jej pogorszenie 5, 3 proc. (w grudniu właściwie 25, 0 proc. jak i również 7, 7 proc. )" - czytamy w komunikacie urzędu.

Koniunktura konsumencka

Jak podaje GUS poprawiły się też wartości składowych dotyczących przyszłej sytuacji gospodarczej kraju i finansowej gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 5, 2 i trzy, 2 p. proc. ).

"WSJ": Lagarde dzierży silne poparcie na naczelną kadencję

Wyższe ceny odnotowano też dla ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz ekonomicznej państwie (wzrost odpowiednio o jednej, 9 i 1, 2 p. proc. ). Nieznacznie pogorszyły się jedynie weryfikacje dotyczące obecnego dokonywania istotnych zakupów (spadek o 0, 3 p. proc. ).

W porównaniu do stycznia 2015 r. obecna wartość BWUK jest lepsza o 4, 7 p. proc.

Wyprzedzający współczynnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji poszczególnej wzrósł o 2, 12 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -10, dziewięć.

Wzrost ocen

Wszystkie składowe wskaźnika osiągnęły zalety wyższe niż w poprzednim miesiącu. Największy wzrost zauważano dla ocen przyszłej sprawy ekonomicznej kraju (wzrost na temat 5, 2 p. proc. ), jak również na rzecz przyszłej sytuacji finansowej osoby prywatne domowego i zmiany pułapu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 3, 2 i dwa, 1 p. proc. ).

W porównaniu do stycznia 2015 r. obecna wartość WWUK jest wyższa o 5, 6 p. proc.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej (BWUK i WWUK) mogą przyjmować zalety od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza dominację liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi smutno, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.